Digitaal Product-privacybeleid (Mario Kart Tour-privacybeleid)

Versie: 01.2020 (NL-EU)

Nintendo Co., Ltd., 11-1 Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto, 601-8501, Japan, mariokarttour-support@nintendo.co.jp ("Nintendo") respecteert het recht op privacy van de gebruikers en erkent dat het van belang is hun persoonlijke gegevens te beschermen. Dit Digitaal Product-privacybeleid (het "privacybeleid") verschaft je informatie met betrekking tot de verzameling, de verwerking, het gebruik en de geheimhouding van informatie die je via het Digitaal Product verzendt, of als je je vooraf registreert voor het downloaden van het Digitaal Product, of als je vragen of opmerkingen over het Digitaal Product tot ons richt voordat het Digitaal Product officieel wordt uitgebracht.

Nintendo is de verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming ("AVG", Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

De in dit privacybeleid gebruikte woorden en uitdrukkingen hebben dezelfde betekenis als in de Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van het Digitaal Product.

1.1 Persoonsgegevens

Als je vragen of opmerkingen hebt over het Digitaal Product, kun je ons contacteren via het e-mailadres voor algemene ondersteuning dat getoond wordt op de pagina waar je je vooraf kunt registreren, op de winkelpagina van het Digitaal Product wanneer het eenmaal is uitgebracht, en in dit privacybeleid. Wanneer je op een dergelijke manier een vraag of opmerking tot ons richt, verwerken we je e-mailadres en andere persoonlijke gegevens die je verzendt, zodat we kunnen reageren op je vraag of opmerking.

Om gebruik te kunnen maken van het Digitaal Product, kan het nodig zijn dat je het land opgeeft dat je voor je gebruikerservaring wilt instellen. De opgave van deze informatie is noodzakelijk om je te kunnen voorzien van de landspecifieke content voor het Digitaal Product.

1.2 Informatie over het apparaat dat je gebruikt

Om de verbinding tussen het apparaat waarop je je Digitaal Product gebruikt en Nintendo-servers tot stand te brengen kunnen wij technische gegevens verzamelen en verwerken met betrekking tot je apparaat, zoals het MAC-adres, IP-adres, serienummer of andere alfanumerieke codes die aan je apparaat zijn toegekend.

Daarnaast kunnen we informatie verzamelen en verwerken over de instellingen van het apparaat dat je gebruikt, zodat we je beleving kunnen optimaliseren, zoals landinstellingen, taalinstellingen, instellingen voor ouderlijk toezicht en informatie over het draadloos toegangspunt van het apparaat, de schermresolutie en andere schermvoorkeuren van het apparaat dat je gebruikt.

1.3 Informatie met betrekking tot je transacties

Indien je gebruikmaakt van het Digitaal Product om transacties te doen, verzamelen en verwerken we informatie over deze transacties, zoals de registratie van licenties, de aankoop van producten, het gebruik van producten, betalingen, en andere verwante activiteiten.

1.4 Informatie met betrekking tot je gebruik van het Digitaal Product

Om je in staat te stellen gebruik te maken van alle functies van je Digitaal Product, verwerken we de gegevens die betrekking hebben op je activiteiten, zoals de naam, het uiterlijk en het profiel van het personage dat jou in het Digitaal Product vertegenwoordigt, alfanumerieke codes toegewezen aan je Digitaal Product, vrienden en favorieten die je hebt geregistreerd, andere gebruikers waarmee je hebt gespeeld, User-generated Content die je hebt geüpload, geplaatst of anderszins via het Digitaal Product beschikbaar hebt gesteld, informatie over je online aanwezigheid en andere gegevens die behoren bij de functie van het Digitaal Product dat je gebruikt.

Daarnaast kunnen we gegevens verzamelen over de activiteiten die je hebt ondernomen, zoals welke functies van het Digitaal Product je hebt gebruikt, op welke tijden je hebt gespeeld, je level, score en in-game locatie, alsmede crashrapporten.

1.5 Koppeling aan andere netwerken

1.5.1 Om het Digitaal Product te kunnen gebruiken moet je een door Nintendo aangeboden Nintendo-account aanmaken en/of koppelen. Als je de accounts koppelt, kan Nintendo informatie met betrekking tot je gebruik van deze accounts verzamelen en combineren. Alle opt-in- of opt-out-instellingen die je in je Digitaal Product hebt gekozen, blijven geldig voor je gebruik van het Digitaal Product.

1.5.2 Nintendo kan je toestemming geven je Digitaal Product te koppelen aan een andere account die door een derde wordt aangeboden. Indien je toestemming geeft om de account te koppelen aan je Digitaal Product, kan Nintendo gegevens verzamelen die je Nintendo hebt toegestaan te ontvangen van die derde en deze combineren met informatie van je Digitaal Product.

Wanneer het voor het koppelen van de account aan je Digitaal Product nodig is dat vanuit Nintendo informatie over je persoon naar een derde wordt verzonden, word je hiervan op de hoogte gesteld voordat de koppeling plaatsvindt en word je in de gelegenheid gesteld toestemming te geven voor de koppeling en de verzending van je gegevens. Jouw gegevens worden door een derde behandeld in overeenstemming met het privacybeleid van die derde.

Nintendo is niet aansprakelijk voor het gebruik door derden van gegevens die met je toestemming zijn verzonden.

Nintendo kan je ook toestemming geven je Digitaal Product te koppelen aan een andere account die door Nintendo of zijn Europese gelieerde ondernemingen wordt aangeboden. Indien je toestemming geeft voor het koppelen van de accounts, kan Nintendo informatie met betrekking tot je gebruik van deze accounts verzamelen en combineren. Alle opt-in- of opt-out-instellingen die je in je Digitaal Product hebt gekozen, blijven geldig voor je gebruik van het Digitaal Product.

1.6 Cookies en vergelijkbare technologieën

1.6.1 Algemene informatie

Het Digitaal Product kan gebruikmaken van cookies en vergelijkbare technologieën. Cookies zijn kleine bestanden die op je apparaat gedownload worden. Deze cookies helpen ons om voor een veilige en goede functionaliteit van onze diensten te zorgen (beveiligingscookies en sessiecookies).

De beveiligingscookies en sessiecookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk om je de services te bieden waar je om hebt gevraagd. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld cookies waarmee wij je onlinesessie onderhouden.

1.6.2 Google Analytics

Het Digitaal Product gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten; “Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies die op je apparaat worden opgeslagen en helpen bij het analyseren van je gebruik van onze diensten. De informatie afkomstig van het cookie over je gebruik van onze diensten wordt gerapporteerd aan Google en wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. In het Digitaal Product is de IP-anonimiseringsfunctie ingeschakeld. De IP-adressen van gebruikers in landen binnen de Europese Unie en in andere staten die akkoord zijn gegaan met de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, worden ingekort. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt een volledig IP-adres doorgegeven aan een Google-server in de Verenigde Staten en daar ingekort. In opdracht van ons gebruikt Google deze informatie om het Digitaal Product voor ons te evalueren, om verslagen samen te stellen over de activiteit van het Digitaal Product, en om voor ons andere diensten te bieden die gerelateerd zijn aan de activiteit van het Digitaal Product en internetgebruik. Google zal de IP-adressen die zijn verzameld voor Google Analytics, niet combineren met andere gegevens in het bezit van Google. Ga voor meer informatie hierover naar https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

1.7 Informatie over je locatie

Het Digitaal Product kan diensten en functies aanbieden die van je apparaat locatie-informatie vereisen om goed te werken.
We hebben je toestemming nodig voordat we je locatie-informatie kunnen gebruiken en functies kunnen inschakelen die deze informatie nodig hebben. Het Digitaal Product verzamelt en gebruikt je locatie-informatie alleen als je hiervoor toestemming hebt gegeven in de instellingen van je apparaat.
Indien je toestemming geeft, wordt er als je de relevante functie gebruikt, locatie-informatie van je apparaat naar ons gestuurd, zodat je aan andere spelers gekoppeld kunt worden om in de multiplayerstand te spelen. We gebruiken de locatie-informatie alleen om je te kunnen koppelen aan andere spelers in de multiplayerstand, zodat we je de van locatie-informatie afhankelijke functie kunnen bieden waar je om hebt gevraagd.
We zullen je locatie-informatie niet tonen aan andere gebruikers.

2 Hoe de informatie wordt gebruikt / Verwerkingsdoeleinden

2.1 Aanbieden van de dienst

We verzamelen en verwerken de informatie om:

Indien je van het Digitaal Product gebruikmaakt voor het doen van transacties, verwerken we de informatie over de transacties die je doet, voor zover dit nodig is om je bestellingen te verwerken, om de transactiegeschiedenis aan je te laten zien en om aan onze financiële en wettelijke verplichtingen te voldoen.

De rechtsgrondslag van de verwerking genoemd in sectie 2.1 is de voorziening van de dienst waar je om hebt gevraagd (artikel 6, paragraaf 1 (b) van de AVG).

2.2 Het voorkomen van fraude en andere onrechtmatige activiteiten

We kunnen de verzamelde informatie met betrekking tot het gebruik van het Digitaal Product verwerken om fraude, mogelijk onrechtmatige of aanstootgevende activiteiten te voorkomen of om onze rechten of de rechten van andere gebruikers af te dwingen.
De rechtsgrondslag van deze verwerking is artikel 6, paragraaf 1 (f) van de AVG. Ons rechtmatig belang is de preventie van frauduleuze en onrechtmatige activiteiten, de bescherming van onze systemen en netwerken, de bescherming van onze diensten en gebruikers, en de handhaving van onze wettelijke rechten en de rechten van onze gebruikers.
Je hebt, op grond van je persoonlijke situatie, te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking. Om dit recht uit te oefenen kun je te allen tijde contact met ons opnemen zoals beschreven in sectie 7 van dit privacybeleid.

2.3 Communicatie via het Digitaal Product

Onlinefuncties van het Digitaal Product die je in staat stellen om online met andere gebruikers te spelen of om deel te nemen aan online rankings, maken deel uit van het Digitaal Product. Als je ervoor kiest om gebruik te maken van dergelijke functies, worden je gebruikersnaam, avatar, gamestatus en/of andere spelgegevens en rankings gedeeld met andere gebruikers zodat je met anderen online kunt spelen en deel kunt nemen aan online rankings. De rechtsgrondslag van deze verwerking is de voorziening van de dienst waar je om hebt gevraagd (artikel 6, paragraaf 1 (b) van de AVG).

Naast de eerdergenoemde functies kunnen onderdelen van het Digitaal Product verdere communicatie tussen gebruikers en de uitwisseling van User-generated Content ondersteunen. Als je ervoor kiest om van dergelijke onderdelen gebruik te maken, is het mogelijk dat andere gebruikers bepaalde informatie over jou kunnen zien, zoals de naam, het uiterlijk en het profiel van elk personage dat jou vertegenwoordigt in het Digitaal Product, en de User-generated Content die je verzendt. Afhankelijk van de functies die je gebruikt, kunnen je spelersgeschiedenis, je ranking en status gedeeld worden onder gebruikers of online gepubliceerd worden om de gewenste interactie mogelijk te maken. De rechtsgrondslag van deze verwerking is de voorziening van de dienst waar je om hebt gevraagd (artikel 6, paragraaf 1 (b) van de AVG).

Wanneer je voor het Digitaal Product een vriendenlijst of lijst met geblokkeerde gebruikers hebt opgesteld, kan deze informatie worden verwerkt om te kunnen garanderen dat je keuzes worden gerespecteerd. De rechtsgrondslag van deze verwerking is de voorziening van de dienst waar je om hebt gevraagd (artikel 6, paragraaf 1 (b) van de AVG).

Indien je toestemming hebt gegeven om je Digitaal Product aan een netwerkaccount van derden te koppelen (zie sectie 1.5.2 hierboven), zul je binnen het Digitaal Product vrienden worden met andere gebruikers die reeds jouw vrienden zijn in de gekoppelde netwerkaccount en die eveneens akkoord zijn gegaan met het koppelen van hun Digitaal Product aan hun netwerkaccount.

Door je Digitaal Product te koppelen aan een Nintendo-account die wordt aangeboden door Nintendo (zie sectie 1.5.1 hierboven), zal de vriendenlijst (tezamen met de profielnamen van je vrienden) die geregistreerd is voor je Digitaal Product, mogelijk gesynchroniseerd worden met vriendenlijsten die geregistreerd zijn in de Nintendo-account die wordt aangeboden door Nintendo. Ditzelfde principe is ook van toepassing wanneer jij deel uitmaakt van de vriendenlijst of lijst met geblokkeerde gebruikers die door een andere gebruiker van het Digitaal Product is opgesteld.

2.4 Gebruiksinformatie

Onder de "Gebruiksinformatie" waarnaar hier in sectie 2.4 wordt verwezen, valt alle informatie overgedragen via het Digitaal Product en alle informatie die wordt verzameld en verwerkt bij het gebruik van het Digitaal Product.

2.4.1 Het aanbieden van de dienst

We verwerken Gebruiksinformatie om in de dienst van het Digitaal Product te kunnen voorzien waarover in sectie 2.1 wordt gesproken. De rechtsgrondslag van de verwerking genoemd in sectie 2.4.1 is de voorziening van de dienst waar je om hebt gevraagd (artikel 6, paragraaf 1 (b) van de AVG).

2.4.2 Verbetering van producten en diensten

We verwerken Gebruiksinformatie om analyses en statistieken te maken wat betreft het gebruik van het Digitaal Product, zodat we het Digitaal Product en onze producten, onze diensten en de werking van onze producten en diensten kunnen verbeteren en optimaliseren.
De rechtsgrondslag van deze verwerking is artikel 6, paragraaf 1 (f) van de AVG. Ons rechtmatig belang is de verbetering en optimalisatie van het Digitaal Product en van onze producten en prestaties, hetgeen ten voordeel is van de gebruikers.
Je hebt, op grond van je persoonlijke situatie, te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking. Om dit recht uit te oefenen kun je te allen tijde ervoor kiezen om geen toestemming te geven voor deze verwerking in de instelling “Data Collection” van je Digitaal Product.

2.4.3 Gebruikersspecifieke aanbiedingen en aanbevelingen

We kunnen de Gebruiksinformatie verwerken voor gebruikersspecifieke marketing, zodat content, producten en diensten op jouw behoeften kunnen worden afgestemd en om voor jou specifieke aanbevelingen en aanbiedingen via het Digitaal Product en andere onlinefuncties mogelijk te maken. De rechtsgrondslag van deze verwerking is artikel 6, paragraaf 1 (f) van de AVG. Nintendo heeft een rechtmatig belang in de verwerking van je informatie voor dergelijke marketing, omdat hiermee wordt vermeden aanbevelingen en aanbiedingen weer te geven die niet relevant zijn voor de gebruiker. Gebruikersspecifieke aanbevelingen en aanbiedingen hebben meer relevantie voor de gebruiker en verbeteren zo de online-ervaring in het voordeel van de gebruiker.
Je hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens voor dergelijke gebruikersspecifieke marketing. Om dit recht uit te oefenen kun je te allen tijde ervoor kiezen om geen toestemming te geven voor deze verwerking in de instelling “Data Collection” van je Digitaal Product.

2.5 Verbinding maken met andere netwerken

2.5.1 De koppeling van het Digitaal Product met je Nintendo-account waarnaar in sectie 1.5.1 wordt verwezen, is noodzakelijk om het Digitaal Product te kunnen gebruiken. De rechtsgrondslag van de verwerking in het geval zoals beschreven in sectie 1.5.1 is de voorziening van de dienst waar je om hebt gevraagd (artikel 6, paragraaf 1 (b) van de AVG).

2.5.2 De rechtsgrondslag van de verwerking in de gevallen zoals beschreven in sectie 1.5.2 is artikel 6, paragraaf 1 (a) van de AVG.

2.6 Cookies en vergelijkbare technologieën

2.6.1 Algemene informatie

De rechtsgrondslag van het gebruik van beveiligingscookies en sessiecookies zoals beschreven in sectie 1.6.1 hierboven is de voorziening van de dienst waar je om hebt gevraagd (artikel 6, paragraaf 1 (b) van de AVG).

2.6.2 Google Analytics

De rechtsgrondslag van het gebruik van Google Analytics (zie sectie 1.6.2 hierboven) en het analyseren van het gebruik van onze dienst is artikel 6, paragraaf 1 (f) van de AVG. Nintendo heeft een rechtmatig belang in het verbeteren en optimaliseren van onze dienst voor onze gebruikers. Je hebt, op grond van je persoonlijke situatie, te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking. Om dit recht uit te oefenen kun je te allen tijde ervoor kiezen om geen toestemming te geven voor deze verwerking in de instelling “Data Collection” van je Digitaal Product.

Als je geen bezwaar maakt tegen het gebruik van Google Analytics, kan informatie ontvangen via Google Analytics gecombineerd worden met informatie van je Digitaal Product en gebruikt worden voor de doeleinden beschreven in sectie 2.4 hierboven.

2.7 Informatie over je locatie

De rechtsgrondslag van de verwerking zoals beschreven in sectie 1.7 hierboven is je toestemming (artikel 6, paragraaf 1 (a) van de AVG).
Je kunt je toestemming voor het verzamelen en verwerken van locatie-informatie op elk moment intrekken door de toestemming te deactiveren die je ons gegeven hebt in de instellingen van je apparaat.

3 Communicatie van gebruikers

Wanneer je een e-mail of andere communicatie naar Nintendo stuurt (inclusief vragen of opmerkingen die je ons stuurt in de fase waarin je je vooraf kunt registreren, of via de winkelpagina wanneer het Digitaal Product eenmaal is uitgebracht), gebruiken we deze communicatie om je verzoeken om inlichtingen te verwerken en op je vragen in te gaan.
De rechtsgrondslag van deze verwerking is de voorziening van de dienst waar je om hebt gevraagd (artikel 6, paragraaf 1 (b) van de AVG).

4 Wie toegang heeft tot je informatie

Nintendo kan je informatie delen met andere entiteiten van de Nintendo-groep voor gebruik in overeenstemming met dit privacybeleid, in het bijzonder met:

De rechtsgrondslag voor het delen van je informatie door Nintendo met andere entiteiten van de Nintendo-groep is artikel 6, paragraaf 1 (f) van de AVG. Ons rechtmatig belang is het delen van je informatie voor interne administratieve doeleinden, in het bijzonder om het Digitaal Product aan te bieden en om vragen op een efficiënte en hoogwaardige manier af te kunnen handelen. Je hebt, op grond van je persoonlijke situatie, te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking. Om dit recht uit te oefenen kun je te allen tijde contact met ons opnemen zoals beschreven in sectie 7 van dit privacybeleid.

In overeenkomst met de geldende gegevensbeschermingsvoorschriften kan Nintendo ook gebruikmaken van derden-gegevensverwerkers en mogen we je informatie delen met dergelijke derden-gegevensverwerkers die namens Nintendo handelen om diensten te bieden gerelateerd aan het Digitaal Product. Wanneer dergelijke derden-gegevensverwerkers gevestigd zijn buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, dan zijn deze derden-gegevensverwerkers gevestigd in een derde land waarover de Europese Commissie heeft bepaald dat dit land beschikt over een geschikt niveau van gegevensbescherming of passende voorzorgsmaatregelen voor een geschikt niveau van gegevensbescherming overeenkomstig de AVG, zoals standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn vastgesteld en die van kracht zijn tussen Nintendo en de derden-gegevensverwerkers.

5 Opslagperiode

We slaan je informatie enkel zo lang op als nodig is om aan het doel te voldoen waarvoor de informatie is verzameld en verwerkt of, als de toepasselijke wet een langere periode van opslag en behoud heeft vastgesteld, voor de opslag en het behoud zolang de wet dit vereist. Na deze periode worden je persoonlijke gegevens gewist.
In het bijzonder:

6 Je rechten volgens de AVG

In het bijzonder, maar zonder beperkingen, heb je mogelijk de volgende rechten onder de toepasselijke Europese wet op gebied van gegevensbescherming:

7 Nintendo's Europese vertegenwoordiging en contactgegevens

Indien je vragen hebt over dit privacybeleid, gegevensverwerking door Nintendo of als je je rechten wilt uitoefenen krachtens de AVG, neem dan contact op met:

Nintendo's Europese vertegenwoordiging Nintendo of Europe GmbH, ter attentie van: Legal Department, Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland
of via het emailadres privacyinquiry.ncl@nintendo.de.

8 Nintendo's functionaris voor gegevensbescherming

Nintendo Co., Ltd., ter attentie van: Data Protection Officer, 11-1 Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto, 601-8501, Japan
of via het emailadres dataprotectionofficer@nintendo.co.jp.

9 Updates van dit privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd updaten om eventuele veranderingen in onze manier van gegevensverwerking te weerspiegelen. Zorg er daarom voor dat je altijd de meest recente versie leest.